Fikir Bahçesi
Abdullah KILIÇ'ın makaleleri

SOĞUK SAVAŞ SONRASI VE İSRAİL

7 Mayıs 2010, Abdullah KILIÇ

II.Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz Sömürgeciliğinin sona erip, İsrail Devleti’nin peyda olması, Orta Doğu’da jeokültürel ve jeopolitik bakımdan tam bir doku uyuşmazlığı meydana getirmiştir. Batı,Yahudi-Hıristiyan çatışmasını  böylece Yahudi-Müslüman çatışması olarak Orta Doğu’ya ihraç etmiştir. Batılılar (Hıristiyanlar), Yahudileri İsa’nın katili; dolayısıyla “Tanrı’nın” katili (Godkiller) olarak vasıflandırmışlardır. Hıristiyanlıkta ilk günah gibi affı olamayan bu cürüm, Yahudi-Hıristiyan düşmanlığını içten içe besleyerek [...]

Devam Yorum yapılmamış

BİR IŞIK PINARI

3 Mayıs 2010, Abdullah KILIÇ

20.Asrın büyük din ve düşünce adamlarından Kenan Rifaî’nin ,günümüz meselelerine çare olabilecek fikirlerini sizlerle paylaşmak istiyorum: *Hakikî imanlı adam,içtimaî âhengin en güvenilir unsuru ve en sağlam emniyet supabıdır…. *Mazisinden koparılan bir kitle insanlık gerçeklerinin anlaşılmasına imkan sağlayacak bir zemin meydana getiremez.Böyle topluluklar teknolojik bakımdan merhale kat etseler de giderek kültürsüzleşecekler ve medeniyetlerini kaybedeceklerdir. *Tarihe bakılacak [...]

Devam Yorum yapılmamış

ANORMALLİKLER BİLEŞKESİ

30 Nisan 2010, Abdullah KILIÇ

Sosyolojik ve Psikolojik çatışma teorileri adeta Yahudiliğin hikayesidir. Spinoza’nın; felsefe- teoloji arasındaki çelişkiler üzerindeki çalışması Marx’ın; ekonomik sınıflar arasındaki çelişkiyi bir ideolojinin temeli yapması Freud’un; psikolojik çelişkiler ve anormallikler üzerindeki tezleri,bu kadim tarihli toplumun öz geçmişinin belirleyici başlıklarıdır. Yahudiler üç temel gaye üzerinde birleşmişlerdir: 1- Farklı, toplum realiteleri ve siyasi konjonktür içinde varlığını idame 2- [...]

Devam Yorum yapılmamış

TÜNELDEKİ IŞIK

11 Nisan 2010, Abdullah KILIÇ

İlk görülen,önce Genç Osmanlılar,sonra Jön Türkler daha sonra da İttihat Terakki adını alacak pozitivizm vurgunu yiyenlilerin üzerinden geçen trenin ışığı idi. Onlar kurtuluş ışığı sanmışlardı… 17.yüzyıldan itibaren Osmanlı’da korkuyla karışık hayranlık uyandırmaya başlayan Batıdaki teknik gelişmeler;pozitivist felsefeyi güçlendirerek sosyal ve siyasi kurumlarıyla hakimiyet alanlarını genişletmeye başladı. Mikrobu bulmuştuk,din! İşte buna bir ilaç arıyorduk ve ilaç [...]

Devam Yorum yapılmamış

İHTİLAL HEKATLARI – 3

1 Nisan 2010, Abdullah KILIÇ

“CHP, kendi kontrolünde olmayan her şeye düşmandır” Bu söz 21-22 Şubat 1962 ve 20-21 Mayıs 1963 yıllarında sonuçsuz iki darbe teşebbüsünün liderlerinden Süvari Binbaşı Fethi Gürcan’a aittir ve çok şey ifade eder… Bu gün yaşadıklarımızı ve sıkıntılarımızı anlamak ve çözebilmek için geçmişin acı olaylarını iyi bilmeye mecburuz. 27Mayıs1960 darbesinin “Kudretli Albayı” olarak nitelenen Rahmetli Alpaslan [...]

Devam Yorum yapılmamış

AYDINLIĞIN HABERCİLERİ

22 Mart 2010, Abdullah KILIÇ

Yaşadığımız şu günlerde içine karanlık çökmeyenimiz yok. Bütün uygar dünyanın II.Dünya savaşından bir müddet sonra duymadığı,hatta bir müddet sonra da hatırlarından dahi geçirmekleri,darbeler ve darbeciler bizim gündemimizden hiç eksilmiyor. Bu durum benim için tarifi imkansız bir hicrandır. Şayet arada sırada ümitlerimi tazeleyen müjdelere muhatap olmasam bu yükü taşıyamayacağımı hissediyorum. İşte bu iç tefahürleriyle boğuşurken aziz dostum,Abdullah Akgül bey [...]

Devam Yorum yapılmamış

BAŞTAN-SONDAN İHTİLAL “HEKATLARI” – 2 (27 Mayıs’a Doğru)

21 Mart 2010, Abdullah KILIÇ

Emin Bey, Rahmetli Gün Sazak beyin ve değerli Güven Sazak Beyin babalarıdır. Eskişehirli bir çiftlik ağası  olan Emin Bey son derece müteşebbis, cesur bir insandır. Onu, bu özellikleri döneminin en zengin insanları arasına sokmuş geçirdiği iktisadi krizlere rağmen ciddi bir servet sahibi olmuştur. Emin Bey, Türk köylüsünün asaletini ve hassasiyetlerini taşıyan bir insan olmanın yanı [...]

Devam Yorum yapılmamış

BAŞTAN-SONDAN İHTİLAL “HEKATLARI”

15 Mart 2010, Abdullah KILIÇ

Bugüne söz söylemek için yargının hükmünü bekleyeceğiz. Lakin şu ana kadar ortaya atılan iddialardan beni şaşırtan olmadı. Görebildiğim kadarıyla bizim ihtilal heveslilerinin hem akıl seviyeleri, hem  karakterleri bir birine yakın.Bu “hekat”lardan birkaç tane yazdığım vakit bana hak verenler çoğalacaktır. Ama önce şu “hekat”  sözünü bilmeyenler için açıklayalım:Erzurum’da annelerin,ninelerin çocuklara anlattıkları masal ve benzeri halk hikayelerine “hekat”  denir.Peki bizim ihtilaller [...]

Devam Yorum yapılmamış

YAPMAYIN BE! “ABİLERİM ABLALARIM!…”

12 Mart 2010, Abdullah KILIÇ

Yapmayın be!’yi ben ilave ettim. “ABİLERİM,ABLALARIM”; Turist Ömer’e (Rahmetli Sadri Alışık) ait. Bu sözcükleri öylesine samimi söylerdi ki; yüreğinin sesi gönlümüzü yakardı. Hele “OFSAYT OSMAN” filminin son sahnesindeki Sadri Alışık seyirciyi göz yaşlarına boğan duygusallığın zirvesidir. Şimdi ben de bazı “abilere ve ablalara” Turist Ömer misali seslenmek istiyorum: Önce ölüm haberi almış gibi sızlandığım hadise: Abiciğim [...]

Devam Yorum yapılmamış